Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
78 6.2.2019 15:14 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 6.2.2019 15:03 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
59 6.2.2019 14:58 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 15:03 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
55 6.2.2019 14:57 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
631 6.2.2019 14:46 - 15:55
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 14:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 6.2.2019 14:20 - 15:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:57 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
611 6.2.2019 14:17 - 15:22
Regiontrafik, linje 611 från Järnvägstorget, kl. 14:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 6.2.2019 14:02 - 15:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
348 349 6.2.2019 14:00 - 21:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 348 och 349. Undantagsrutt. Trafikeras inte Hännikäinen. Hållplatserna Karlberg, Kytöpellontie, Koirankorpi körs inte. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 09:04 - 21:00.
S
722 6.2.2019 13:59 - 14:49
Regiontrafik, linje 722 från Havukoski, kl. 13:49 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor