Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 7.2.2019 16:45 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:21 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 7.2.2019 16:42 - 18:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 17:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
79 7.2.2019 16:23 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 16:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
203 7.2.2019 16:17 - 17:07
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 16:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 7.2.2019 16:12 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 7.2.2019 16:04 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 7.2.2019 16:02 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
157 7.2.2019 16:00 - 16:46
Esbo lokaltrafik, linje 157 från Tillisbacken, kl. 15:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
134 7.2.2019 15:55 - 16:43
Esbo lokaltrafik, linje 134 från Domsby, kl. 15:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 7.2.2019 15:51 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 16:10 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor