Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
124 31.12.2018 08:09 - 08:58
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 07:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
901 31.12.2018 07:58 - 10:20
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 901 från Hirsala, kl. 09:20 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
901 31.12.2018 07:56 - 09:55
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 901 från Bobäck, kl. 08:55 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
84 31.12.2018 07:42 - 08:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 07:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 31.12.2018 07:29 - 08:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 07:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 31.12.2018 07:28 - 08:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 07:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 3 10 8 7 2 6 31.12.2018 06:18 - 12:00
Spårvägslinjerna: 4, 6, 8, 10, 2, 3 och 7, möjliga förseningar. Orsak: brist på personal. Plats: Helsinki. Beräknad tid: 06:15 - 12:00.
S
M2 31.12.2018 05:43 - 07:45
Metro M2, Enskild avgång inställd. Mellungsbacka - Hagalund 06:32. Hagalund - Mellungsbacka 07:15. Orsak: personalbrist.
S
M2 31.12.2018 05:39 - 07:30
Metro M2, Enskild avgång inställd. Mellungsbacka - Hagalund 06:16. Hagalund - Mellungsbacka 07:00. Orsak: personalbrist.
S
18N 31.12.2018 00:11 - 00:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 18N från Munkshöjden, kl. 23:57 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor