Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 2.1.2019 15:45 - 16:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77 2.1.2019 15:42 - 16:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 15:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 2.1.2019 15:42 - 16:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
555 2.1.2019 15:34 - 16:49
Regiontrafik, linje 555 från Kägeludden, kl. 15:49 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 2.1.2019 15:33 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 2.1.2019 15:22 - 16:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 15:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
633 2.1.2019 15:20 - 16:20
Regiontrafik, linje 633 från Kervo, kl. 15:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 2.1.2019 15:14 - 16:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 15:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 2.1.2019 15:08 - 16:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 2.1.2019 15:04 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor