Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
202 28.12.2018 18:18 - 19:17
Esbo lokaltrafik, linje 202 från Alberga, kl. 18:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 28.12.2018 17:23 - 17:30
Spårvägslinje 3 mot Olympiaterminalen , på väg att normaliseras. Orsak: olycka. Plats: Reijolankatu. Beräknad tid: 17:19 - 17:30.
S
3 28.12.2018 17:19 - 17:30
Spårvägslinje 3 mot Olympiaterminalen , undantag möjliga. Orsak: olycka. Plats: Reijolankatu. Beräknad tid: 17:17 - 17:30.
S
24 28.12.2018 17:08 - 18:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 17:09 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
71 28.12.2018 16:39 - 17:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:44 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
9 3 6T 6 28.12.2018 16:35 - 17:00
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken , 9 mot Busholmen , 6T mot Västra terminalen och 3 mot Olympiaterminalen , undantag möjliga. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Kaisaniemi. Beräknad tid: 16:33 - 17:00.
S
63 28.12.2018 16:05 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 28.12.2018 16:01 - 16:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 15:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 28.12.2018 15:03 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 28.12.2018 15:03 - 16:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:33 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor