Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
551 19.5.2018 11:20 - 18:00
Busslinje 551 från Hagalund, undantagsrutt. Hållplats Munksnäsplatsen H1406 ur bruk. Ersättande hållplats Munksnäsplatsen H1500. Orsak: publikevenemang. Plats: Munksnäs. Beräknad tid: kl 11.30 - 18.00.
S
52 19.5.2018 08:00 - 20:00
Helsingfors busslinje 52 kör undantagsrutten via Tavastvägen-Ljusarörsgatan-Majstadsgatan p.g.a. publikevenemang kl. 9 - 20.
S
71 506 19.5.2018 08:00 - 20:00
Helsingfors busslinjer 71 och 506 kör undantagsrutten via Tavastvägen-Arabiagatan-Designergatan p.g.a. publikevenemang kl. 9 - 20.
S
502 19.5.2018 06:00 - 12:20
Regiontrafik, linje 502, undantagsrutt. Hållplatserna Tölö sporthall (H2064 och H2065) trafikeras inte. Trafikers via Rosavillagatan. Orsak: publikevenemang. 19.05. kl. 21.
S
M1 18.5.2018 23:11 - 23:20
Metro M1 23:14 Östra Centrum - Nordsjö , Enskild avgång inställd. Beräknad tid: 23:10 - 23:20.
S
M2 18.5.2018 19:29 - 19:35
Metro M2 19:23 från Hagalund till Östra Centrum. Enskild avgång inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 19:23 - 19:35.
S
502 18.5.2018 17:50 - 23:55
Regiontrafik, linje 502, undantagsrutt. Hållplatserna Tölö sporthall (H2064 och H2065) trafikeras inte. Trafikers via Rosavillagatan. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: kl. 18 - 19.05. kl. 21.
S
94 18.5.2018 17:17 - 17:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 16:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
411 18.5.2018 17:17 - 18:17
Regiontrafik, linje 411 från Myrbacka, kl. 17:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 18.5.2018 17:17 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 17:21 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor