Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 26.11.2018 06:49 - 08:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 07:00 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
42 26.11.2018 06:48 - 07:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Gamlas, kl. 06:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
712 26.11.2018 06:44 - 08:05
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 07:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 26.11.2018 06:30 - 09:15
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 08:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 26.11.2018 06:27 - 08:30
Regiontrafik, linje 841 från Söderkulla, kl. 07:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 26.11.2018 06:26 - 07:45
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 06:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 25.11.2018 20:12 - 20:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 19:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 5 3 7 2 25.11.2018 15:00 - 17:00
Spårvagnar 2, 3, 4, 5 och 7 på undantagsrutt kl. 15.45 - 17. Via Alexandersgatan körs inte p.g.a. julparaden.
S
24 25.11.2018 11:00 - 13:15
Linje 24 kör direkt längs Mechelingatan utan att köra via Sandudd p.g.a. publikevenemang kl. 11.30-13.15.
S
112N 25.11.2018 00:16 - 01:00
Regiontrafik, linje 112N från Kampen, kl. 00:00 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor