Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 6.2.2019 17:11 - 18:26
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 17:26 inställd.
S
55 6.2.2019 17:01 - 18:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 17:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 6.2.2019 16:59 - 18:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 17:29 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
3 2 6.2.2019 16:53 - 17:00
Spårvägslinjerna: 2 mot Olympiaterminalen och 3 mot Mejlans, på väg att normaliseras. Orsak: felparkerad bil. Plats: Eteläranta. Beräknad tid: 16:36 - 17:00.
S
55 6.2.2019 16:48 - 17:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 16:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
85 86 85B 6.2.2019 16:47 - 17:44
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 85, 86 och 85B, försenas. Orsak: traffik olycka. Plats: Degerövägen. Beräknad tid: 16:44 - 17:44.
S
71 6.2.2019 16:25 - 17:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 6.2.2019 16:23 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 16:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
K 6.2.2019 16:21 - 17:31
Närtåget K mot Kervo, kl. 16:31 inställd.
S
K 6.2.2019 16:21 - 18:11
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 17:11 inställd.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor