Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 28.12.2018 06:44 - 09:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 08:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 28.12.2018 06:30 - 07:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 06:55 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
112N 28.12.2018 01:12 - 02:00
Regiontrafik, linje 112N från Kampen, kl. 01:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 27.12.2018 19:11 - 20:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 19:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
124 27.12.2018 18:16 - 20:38
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 19:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
124 27.12.2018 18:16 - 19:48
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Hagalund, kl. 18:48 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
124K 27.12.2018 17:24 - 18:53
Esbo lokaltrafik, linje 124K från Bastvik, kl. 17:53 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
124K 27.12.2018 16:49 - 18:03
Esbo lokaltrafik, linje 124K från Hagalund, kl. 17:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
124 27.12.2018 16:15 - 17:06
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 16:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 27.12.2018 16:06 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:21 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor