Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
50 6.2.2019 16:14 - 16:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Storkärr, kl. 15:59 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
55 6.2.2019 15:57 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
718 6.2.2019 15:54 - 17:09
Regiontrafik, linje 718 från Järnvägstorget, kl. 16:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 6.2.2019 15:53 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 6.2.2019 15:44 - 17:03
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 16:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 6.2.2019 15:25 - 16:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 6.2.2019 15:14 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 6.2.2019 15:03 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
59 6.2.2019 14:58 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 15:03 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
55 6.2.2019 14:57 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor