Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 21.12.2018 15:37 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 21.12.2018 15:32 - 16:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 15:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
164A 21.12.2018 15:31 - 16:35
Regiontrafik, linje 164A från Kampen, kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39B 21.12.2018 15:21 - 16:23
Regiontrafik, linje 39B från Kampen, kl. 15:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
722 21.12.2018 15:06 - 16:12
Regiontrafik, linje 722 från Havukoski, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 21.12.2018 14:57 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 21.12.2018 14:55 - 15:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 14:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 21.12.2018 14:35 - 16:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
146A 21.12.2018 14:34 - 15:17
Regiontrafik, linje 146A från Kampen, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 21.12.2018 14:32 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor