Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
411 22.11.2018 14:10 - 14:56
Regiontrafik, linje 411 från Myrbacka, kl. 13:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
722 22.11.2018 14:07 - 14:50
Regiontrafik, linje 722 från Järnvägstorget, kl. 13:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 22.11.2018 14:07 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 22.11.2018 14:07 - 15:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 14:39 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
M2 M1 22.11.2018 09:53 - 10:50
Metro M1 och M2, möjliga förseningar . Beräknad tid: 09:50 - 10:50.
S
55 22.11.2018 07:10 - 09:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 08:19 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 22.11.2018 07:09 - 08:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 07:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
56 21.11.2018 21:34 - 22:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 21:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 21.11.2018 21:25 - 22:11
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 21:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
124 21.11.2018 20:19 - 21:20
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 20:20 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor