Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 23.11.2018 15:46 - 16:36
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 15:36 inställd.
S
111 23.11.2018 15:12 - 15:58
Esbo lokaltrafik, linje 111 från Otnäs, kl. 14:58 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 23.11.2018 15:12 - 16:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:33 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 23.11.2018 14:45 - 16:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:08 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 23.11.2018 14:32 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
731 23.11.2018 14:29 - 15:26
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 14:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 23.11.2018 14:02 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 23.11.2018 13:40 - 15:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 14:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
69 23.11.2018 13:14 - 14:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 13:56 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 23.11.2018 07:42 - 09:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 08:00 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor