Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
65 4.10.2018 07:13 - 08:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 07:36 inställd. Orsak: strejk.
S
50 4.10.2018 07:13 - 09:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Storkärr, kl. 08:06 inställd. Orsak: strejk.
S
531 4.10.2018 07:13 - 09:13
Esbo lokaltrafik, linje 531 från Jorv, kl. 08:13 inställd. Orsak: strejk.
S
59 4.10.2018 07:13 - 09:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Fiskehamnen, kl. 08:55 inställd. Orsak: strejk.
S
531 4.10.2018 07:13 - 10:07
Esbo lokaltrafik, linje 531 från Distby, kl. 09:07 inställd. Orsak: strejk.
S
143 4.10.2018 07:13 - 10:12
Regiontrafik, linje 143 från Sökö udd, kl. 09:12 inställd. Orsak: strejk.
S
555 4.10.2018 07:13 - 10:12
Regiontrafik, linje 555 från Kägeludden, kl. 09:12 inställd. Orsak: strejk.
S
113 4.10.2018 07:13 - 10:12
Esbo lokaltrafik, linje 113 från Hagalund, kl. 09:12 inställd. Orsak: strejk.
S
531 4.10.2018 07:12 - 08:20
Esbo lokaltrafik, linje 531 från Distby, kl. 07:20 inställd. Orsak: strejk.
S
50 4.10.2018 07:11 - 08:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Fiskehamnen, kl. 07:21 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor