Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
518 15.5.2018 15:22 - 16:40
Regiontrafik, linje 518 från Ilmala, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717A 15.5.2018 15:21 - 16:30
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 15.5.2018 15:05 - 16:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:23 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
124 15.5.2018 15:04 - 16:03
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 15:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
36 15.5.2018 15:02 - 18:00
Närbusslinje 36 fråm Kånala, kl. 17:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
59 15.5.2018 14:55 - 15:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 14:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
549 15.5.2018 14:04 - 15:17
Esbo lokaltrafik, linje 549 från Hagalund, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
36 15.5.2018 14:02 - 17:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 16:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
124 15.5.2018 14:01 - 15:16
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Hagalund, kl. 14:16 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
36 15.5.2018 13:12 - 16:00
Närbusslinje 36 fråm Kånala, kl. 15:00 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor