Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
435 11.5.2018 15:13 - 16:22
Regiontrafik, linje 435 från Skrakaby, kl. 15:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
89 11.5.2018 15:05 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 14:55 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
63 11.5.2018 14:04 - 14:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 13:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 11.5.2018 12:58 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 17, undantagsrutt. Hållplats Sundholmsstranden körs ej. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 09:00 - 18:00.
S
421 11.5.2018 12:54 - 13:55
Regiontrafik, linje 421 från Elielplatsen, kl. 12:55 inställd. Orsak: olycka.
S
79 11.5.2018 12:11 - 13:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 12:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
114 11.5.2018 12:04 - 12:45
Esbo lokaltrafik, linje 114 från Hagalund, kl. 11:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
235 11.5.2018 11:33 - 12:20
Regiontrafik, linje 235 från Elielplatsen, kl. 11:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7 6T 11.5.2018 09:38 - 10:00
Spårvägslinjerna: 6T och 7, undantagsrutt. Körs till Uttelhällen - körs inte till Västra terminalen . Orsak: olycka. Plats: Länsiterminaali. Beräknad tid: 09:35 - 10:00.
S
75 11.5.2018 09:15 - 10:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Parkstad station, kl. 09:12 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor