Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M1 14.4.2018 08:45 - 09:50
S
502 13.4.2018 19:54 - 20:55
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 19:55 inställd. Orsak: olycka.
S
614 13.4.2018 17:25 - 18:10
Regiontrafik, linje 614 från Järnvägstorget, kl. 17:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
5 13.4.2018 16:36 - 17:25
Spårvägslinje 5, möjliga förseningar. Orsak: fordonsbrist. Beräknad tid: 16:34 - 17:25.
S
9 13.4.2018 16:35 - 17:15
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 16:33 - 17:15.
S
560 13.4.2018 16:09 - 16:56
Regiontrafik, linje 560 från Rastböle, kl. 15:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 13.4.2018 15:46 - 16:06
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 15:36 inställd.
S
U 13.4.2018 15:46 - 17:15
Närtåget U mot Kyrkslätt, kl. 16:15 inställd.
S
U 13.4.2018 15:46 - 18:06
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 17:06 inställd.
S
533 13.4.2018 14:04 - 15:01
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Mattby, kl. 14:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor