Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
52 16.5.2018 09:34 - 10:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 09:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M1 16.5.2018 09:21 - 13:00
Metro M1 mot Mattby , Enskild avgång inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:59 - 13:00.
S
M1 16.5.2018 09:18 - 13:00
Metro M1 mot Nordsjö , Enskild avgång inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:00 - 13:00.
S
4 5 10 8 16.5.2018 08:22 - 12:00
Spårvägslinjerna: 4, 8, 10 och 5, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:10 - 12:00.
S
86 16.5.2018 08:15 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 08:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M2 16.5.2018 07:59 - 12:00
Metro M2 mot Hagalund , Enskild avgång inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:57 - 12:00.
S
M2 16.5.2018 07:58 - 12:00
Metro M2 mot Mellungsbacka , Enskild avgång inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:37 - 12:00.
S
37 16.5.2018 07:52 - 08:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 37 från Hongasmossa, kl. 07:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
718 16.5.2018 07:49 - 08:45
Regiontrafik, linje 718 från Nissas, kl. 07:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 16.5.2018 06:30 - 07:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 06:45 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor