Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 4.10.2018 20:35 - 23:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 22:33 inställd. Orsak: strejk.
S
52 4.10.2018 20:20 - 23:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 22:18 inställd. Orsak: strejk.
S
555 4.10.2018 20:14 - 23:12
Regiontrafik, linje 555 från Kägeludden, kl. 22:12 inställd. Orsak: strejk.
S
51 4.10.2018 20:13 - 22:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 21:29 inställd. Orsak: strejk.
S
51 4.10.2018 20:12 - 23:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 22:10 inställd. Orsak: strejk.
S
57 4.10.2018 20:05 - 23:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 22:03 inställd. Orsak: strejk.
S
57 4.10.2018 20:01 - 22:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 21:59 inställd. Orsak: strejk.
S
56 4.10.2018 19:56 - 22:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Fiskhamnen (M), kl. 21:54 inställd. Orsak: strejk.
S
61 4.10.2018 19:55 - 22:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 61 från Brobacka, kl. 21:53 inställd. Orsak: strejk.
S
61 4.10.2018 19:35 - 22:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 61 från Brobacka, kl. 21:33 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor