Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 27.11.2018 17:03 - 18:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 17:26 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 27.11.2018 16:56 - 19:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 18:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 27.11.2018 16:55 - 18:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 17:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 27.11.2018 16:33 - 17:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.11.2018 16:27 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 16:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 27.11.2018 16:08 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 27.11.2018 15:46 - 16:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 27.11.2018 15:46 - 17:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 27.11.2018 15:37 - 16:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:50 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 27.11.2018 15:32 - 17:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 16:33 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor