Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 19.9.2018 20:06 - 21:04
Närtåget A mot Alberga, kl. 20:04 inställd.
S
A 19.9.2018 20:06 - 21:27
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 20:27 inställd.
S
N 19.9.2018 20:01 - 20:28
Närtåget N mot Kervo, kl. 19:28 inställd.
S
I 19.9.2018 20:01 - 20:36
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 19:36 inställd.
S
U 19.9.2018 20:01 - 20:42
Närtåget U mot Kyrkslätt, kl. 19:42 inställd.
S
P 19.9.2018 20:01 - 20:48
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 19:48 inställd.
S
E 19.9.2018 20:01 - 20:57
Närtåget E mot Köklax, kl. 19:57 inställd.
S
N 19.9.2018 20:01 - 21:12
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 20:12 inställd.
S
E 19.9.2018 20:01 - 21:35
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 20:35 inställd.
S
U 19.9.2018 20:01 - 21:37
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 20:37 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor