Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 5.2.2019 14:20 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 5.2.2019 14:19 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 5.2.2019 14:17 - 15:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
56 5.2.2019 14:15 - 15:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 14:14 inställd. Orsak: olycka.
S
63 5.2.2019 14:15 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
24 5.2.2019 14:12 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 14:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 2 5.2.2019 13:50 - 14:15
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby och 2 mot Västra Böle , på väg att normaliseras. Orsak: hinder på spåren. Plats: Arkadiankatu. Beräknad tid: 13:46 - 14:15.
S
1 2 5.2.2019 13:46 - 14:10
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby och 2 mot Västra Böle , undantagsrutt. Mellan Operan och Glaspalatset längs Mannerheimvägen - körs inte via Runebergsgatan och Arkadiagatan. Orsak: hinder på spåren. Plats: Arkadiankatu. Beräknad tid: 13:27 - 14:10.
S
78 5.2.2019 13:39 - 15:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:07 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
1 2 5.2.2019 13:27 - 13:50
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby och 2 mot Västra Böle , undantag möjliga. Orsak: hinder på spåren. Plats: Arkadiankatu. Beräknad tid: 13:25 - 13:50.

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor