Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
52 5.4.2018 15:05 - 16:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 15:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
124 5.4.2018 14:07 - 15:20
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
124 5.4.2018 13:34 - 14:35
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Hagalund, kl. 13:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
80 5.4.2018 11:48 - 12:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 80 från Hertonäs (M), kl. 11:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
42 5.4.2018 10:44 - 11:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Gamlas, kl. 10:34 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
42 5.4.2018 09:48 - 10:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Kampen, kl. 09:55 inställd. Orsak: olycka.
S
562 4.4.2018 21:23 - 22:20
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 21:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M1 4.4.2018 18:21 - 19:30
S
M2 4.4.2018 18:17 - 20:50
S
95 4.4.2018 17:48 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 17:47 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor