Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
52 4.10.2018 19:12 - 22:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 21:10 inställd. Orsak: strejk.
S
114 4.10.2018 19:10 - 22:08
Esbo lokaltrafik, linje 114 från Hagalund, kl. 21:08 inställd. Orsak: strejk.
S
51 4.10.2018 19:09 - 21:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 20:15 inställd. Orsak: strejk.
S
51 4.10.2018 19:08 - 20:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 19:08 inställd. Orsak: strejk.
S
57 4.10.2018 19:06 - 22:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 21:04 inställd. Orsak: strejk.
S
57 4.10.2018 18:46 - 21:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 20:44 inställd. Orsak: strejk.
S
61 4.10.2018 18:45 - 21:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 61 från Järnvägsstationen, kl. 20:43 inställd. Orsak: strejk.
S
555 4.10.2018 18:44 - 21:42
Regiontrafik, linje 555 från Kägeludden, kl. 20:42 inställd. Orsak: strejk.
S
58 4.10.2018 18:39 - 19:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 18:54 inställd. Orsak: strejk.
S
51 4.10.2018 18:37 - 21:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 20:35 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor