Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 19.9.2018 19:51 - 20:34
Närtåget A mot Alberga, kl. 19:34 inställd.
S
P 19.9.2018 19:51 - 20:38
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 19:38 inställd.
S
A 19.9.2018 19:51 - 20:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 19:57 inställd.
S
E 19.9.2018 19:51 - 21:05
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 20:05 inställd.
S
U 19.9.2018 19:46 - 20:12
Närtåget U mot Kyrkslätt, kl. 19:12 inställd.
S
U 19.9.2018 19:46 - 21:07
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 20:07 inställd.
S
P 19.9.2018 19:41 - 20:08
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 19:08 inställd.
S
P 19.9.2018 19:41 - 20:18
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 19:18 inställd.
S
N 19.9.2018 19:26 - 21:28
Närtåget N mot Kervo, kl. 20:28 inställd.
S
N 19.9.2018 19:26 - 22:12
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 21:12 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor