Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
24 19.12.2018 19:27 - 20:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Eira(Havsgatan), kl. 19:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
65 19.12.2018 19:21 - 20:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 19:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39 19.12.2018 15:56 - 16:53
Regiontrafik, linje 39 från Kampen, kl. 15:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 19.12.2018 15:56 - 17:01
Närtåget K mot Kervo, kl. 16:01 inställd.
S
K 19.12.2018 15:56 - 17:41
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 16:41 inställd.
S
23 19.12.2018 15:54 - 16:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 15:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K P 19.12.2018 15:53 - 16:30
Närtågen: K mot Helsingfors och P mot flygplatsen och Helsingfors , stannar ej på Åggelby och Kottby. Orsak: tekniska problem. Plats: Åggelby. Beräknad tid: 15:45 - 16:30.
S
544 19.12.2018 15:45 - 17:27
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Stensvik, kl. 16:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
544 19.12.2018 15:44 - 16:43
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 15:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 19.12.2018 15:36 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 15:20 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor