Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
78 4.2.2019 15:30 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 16:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
544 4.2.2019 15:27 - 18:25
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 17:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 4.2.2019 15:26 - 16:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
81 4.2.2019 15:24 - 16:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 15:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.2.2019 15:24 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65 4.2.2019 15:20 - 16:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Järnvägstorget, kl. 15:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
544 4.2.2019 15:17 - 17:48
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Stensvik, kl. 16:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
544 4.2.2019 15:16 - 17:03
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 16:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 4.2.2019 15:00 - 15:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
544 4.2.2019 14:55 - 16:01
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 15:01 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor