Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
98 26.11.2018 13:29 - 14:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 13:23 inställd. Orsak: olycka.
S
975B 26.11.2018 13:15 - 15:10
Kervo lokaltrafik, linje 975B från Sorsakorpi, kl. 14:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 26.11.2018 13:15 - 16:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 26.11.2018 12:55 - 14:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 13:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
841 26.11.2018 11:45 - 13:45
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 12:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
841 26.11.2018 11:43 - 13:00
Regiontrafik, linje 841 från Söderkulla, kl. 12:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
113 26.11.2018 09:15 - 10:31
Esbo lokaltrafik, linje 113 från Alberga, kl. 09:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
113 26.11.2018 08:55 - 09:51
Esbo lokaltrafik, linje 113 från Hagalund, kl. 08:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M2 M1 26.11.2018 08:15 - 11:30
Metro M1 mot Nordsjö och M2 mot Mellungsbacka , oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem mellan Drumsö - Gräsviken. Beräknad tid: 08:08 - 11:30.
S
71 26.11.2018 08:13 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:03 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor