Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
738 19.11.2018 14:50 - 16:06
Regiontrafik, linje 738 från Järnvägstorget, kl. 15:06 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
I 19.11.2018 13:51 - 14:36
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 13:36 inställd.
S
P 19.11.2018 13:41 - 14:28
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 13:28 inställd.
S
59 19.11.2018 09:59 - 10:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Fiskehamnen, kl. 09:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
908 19.11.2018 08:30 - 09:35
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 908 från Kyrkslätt, kl. 08:35 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
518 19.11.2018 08:04 - 09:05
Regiontrafik, linje 518 från Kungsbacka, kl. 08:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 19.11.2018 08:00 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 07:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 19.11.2018 07:26 - 08:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Fiskehamnen, kl. 07:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
93 19.11.2018 07:17 - 08:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 93 från Landbo, kl. 07:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
239T 19.11.2018 06:21 - 07:03
Esbo lokaltrafik, linje 239T från Kalajärvi, kl. 06:03 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor