Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
R 17.12.2018 18:56 - 19:26
Närtåget R mot Helsingfors, kl. 18:26 inställd.
S
71 17.12.2018 18:25 - 19:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 18:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 17.12.2018 16:48 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:21 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 17.12.2018 16:01 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 17.12.2018 15:56 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:08 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 17.12.2018 15:54 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 17.12.2018 15:52 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 16:10 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 17.12.2018 15:26 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 17.12.2018 15:13 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 17.12.2018 15:11 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor