Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
63 17.12.2018 15:13 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 17.12.2018 15:11 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
94A 17.12.2018 14:49 - 15:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Gårdsbacka(M), kl. 14:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94A 17.12.2018 14:49 - 15:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Hemgårdsvägen, kl. 14:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 17.12.2018 14:39 - 15:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 17.12.2018 14:34 - 15:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 14:39 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 17.12.2018 14:07 - 15:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 17.12.2018 13:48 - 15:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:07 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
322 17.12.2018 13:22 - 14:32
Regiontrafik, linje 322 från Elielplatsen, kl. 13:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7 17.12.2018 11:09 - 12:00
Spårvägslinje 7 mot Västra terminalen , undantag möjliga. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 11:07 - 12:00.

Sidor

Sidor

Sidor