Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
78 22.8.2018 13:33 - 14:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 13:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
18 22.8.2018 11:37 - 12:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 18 från Munkshöjden, kl. 11:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
215 22.8.2018 10:52 - 11:41
Esbo lokaltrafik, linje 215 från Källstrand, kl. 10:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
201 22.8.2018 09:17 - 10:30
Närbusslinje 201 från Alberga, kl. 09:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M2 M1 22.8.2018 09:11 - 10:08
Metro M1 och M2, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:08 - 10:08.
S
1 22.8.2018 08:39 - 09:15
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Simcenter - Böle station - Simcenter - körs inte till Kottby. Orsak: olycka. Plats: Pojhjolankatu. Beräknad tid: 08:37 - 09:15.
S
71 22.8.2018 08:37 - 09:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M2 M1 22.8.2018 08:04 - 09:02
Metro M1 och M2, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:02 - 09:02.
S
71 22.8.2018 08:00 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
88 22.8.2018 07:51 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor