Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M2 M1 26.11.2018 19:55 - 23:50
Metro M1 och M2, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:00 - 23:50.
S
238K 26.11.2018 19:31 - 20:29
Esbo lokaltrafik, linje 238K från Alberga, kl. 19:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
43 26.11.2018 16:50 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Elielplatsen, kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 26.11.2018 16:41 - 18:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 17:01 inställd. Orsak: olycka.
S
86 26.11.2018 16:41 - 18:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 17:24 inställd. Orsak: olycka.
S
7 6T 6 26.11.2018 16:01 - 16:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken , 6T mot Västra terminalen och 7 mot Västra terminalen , på väg att normaliseras. Orsak: olycka. Plats: Hämeentie. Beräknad tid: 15:49 - 16:15.
S
98 26.11.2018 15:50 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 26.11.2018 15:50 - 16:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 15:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7 6T 6 26.11.2018 15:49 - 16:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken , 6T mot Västra terminalen och 7 mot Västra terminalen , undantagsrutt. Trafikeras rutten Sörnäs - Helsingegatan - Björnparken - Hagnäs. Orsak: olycka. Plats: Hämeentie. Beräknad tid: 15:29 - 16:15.
S
71 26.11.2018 15:47 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:20 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor