Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
82 20.12.2018 18:57 - 19:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 18:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
24 20.12.2018 17:38 - 18:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, kl. 17:29 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
8 20.12.2018 17:10 - 17:30
Spårvägslinje 8 mot Arabia , försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Itämerenkatu. Beräknad tid: 17:08 - 17:30.
S
4 20.12.2018 17:09 - 17:30
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs , undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Laajalahden aukio. Beräknad tid: 17:04 - 17:30.
S
24 20.12.2018 16:31 - 17:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, kl. 16:27 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
587 20.12.2018 16:17 - 17:45
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 16:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 20.12.2018 16:13 - 17:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
582KB 20.12.2018 16:03 - 17:25
Esbo lokaltrafik, linje 582KB från Kalajärvi, kl. 16:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
235 20.12.2018 15:56 - 16:40
Regiontrafik, linje 235 från Kurängen, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 20.12.2018 15:50 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor