Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 31.12.2018 13:55 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 31.12.2018 13:40 - 14:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 13:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
811 31.12.2018 12:06 - 13:02
Närbusslinje 811 från Råby, kl. 12:02 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
243 235 565 213 566 31.12.2018 11:46 - 19:30
Regiontrafik, linjerna: 213, 243, 565, 566 och 235, Möjliga förseningar . Orsak: publikevenemang. Plats: Esbo centrum (Kyrkogatan). Beräknad tid: 16:30 - 19:30.
S
245 246 118 582K 582 542 227V 246K 242 582B 582KB 227 531 31.12.2018 11:40 - 19:30
Esbo lokaltrafik, linjerna: 227, 227V, 582, 245, 582B, 582K, 582KB från Kalajärvi , 246, 246K, 242, 118, 531 och 542, Möjliga förseningar . Orsak: publikevenemang. Plats: Esbo centrum (Kyrkogatan). Beräknad tid: 16:30 - 19:30.
S
212 31.12.2018 09:40 - 10:28
Regiontrafik, linje 212 från Kampen, kl. 09:28 inställd. Orsak: olycka.
S
124K 31.12.2018 08:49 - 10:00
Esbo lokaltrafik, linje 124K från Hagalund, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
114 31.12.2018 08:16 - 09:10
Esbo lokaltrafik, linje 114 från Alberga, kl. 08:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
124 31.12.2018 08:09 - 08:58
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 07:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
901 31.12.2018 07:58 - 10:20
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 901 från Hirsala, kl. 09:20 inställd. Orsak: gatan avstängd.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor