Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
78 4.2.2019 06:50 - 09:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 08:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 4.2.2019 06:47 - 09:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 08:09 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 4.2.2019 06:46 - 08:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 07:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 4.2.2019 06:43 - 08:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 07:18 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
57 4.2.2019 06:36 - 07:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 06:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
555 4.2.2019 06:16 - 06:59
Regiontrafik, linje 555 från Kägeludden, kl. 05:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 4.2.2019 06:01 - 06:46
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 05:46 inställd.
S
K 4.2.2019 05:55 - 14:30
Närtåg K, glesare turer avgår från Helsingfors och Kervo varje xx:01, xx:21, xx:41. Orsak: väderförhållandena. Plats: Stambanan. Beräknad tid: kl 6:00 - 14:30.
S
A 4.2.2019 05:45 - 10:37
Närtåg A, glesare turer. avgår: från Helsingfors :04, :24, :44 och från Alberga :07, :27, :47. Orsak: väderförhållandena . Beräknad tid: 06:14 - 10:37.
S
K 4.2.2019 05:42 - 10:11
Närtåget K mot Kervo, kl. 09:11 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor