Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 27.11.2018 06:36 - 08:07
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 07:07 inställd.
S
A 27.11.2018 06:26 - 07:34
Närtåget A mot Alberga, kl. 06:34 inställd.
S
A 27.11.2018 06:26 - 07:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 06:57 inställd.
S
A 27.11.2018 06:24 - 08:00
Närtåg A, inställd. Orsak: tekniska problem. Plats: Stenhagen. Beräknad tid: 06:20 - 08:00.
S
147A 27.11.2018 06:22 - 07:09
Regiontrafik, linje 147A från Esboviken, kl. 06:09 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 9 3 10 7 2 27.11.2018 05:52 - 08:00
Spårvägslinjerna: 4, 9, 10, 2, 3 och 7, försenad. Orsak: brist på personal. Plats: Linjoilta puuttuu 1 vaunu. Beräknad tid: 05:49 - 08:00.
S
M2 M1 26.11.2018 19:55 - 23:50
Metro M1 och M2, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:00 - 23:50.
S
238K 26.11.2018 19:31 - 20:29
Esbo lokaltrafik, linje 238K från Alberga, kl. 19:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
43 26.11.2018 16:50 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Elielplatsen, kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 26.11.2018 16:41 - 18:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 17:01 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor