Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 4.2.2019 09:41 - 10:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 09:23 inställd. Orsak: olycka.
S
84 4.2.2019 09:34 - 10:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 09:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.2.2019 09:32 - 10:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 81, undantagsrutt. Orsak: olycka. Plats: Suolakivenkatu. Beräknad tid: 09:17 - 10:30.
S
702 4.2.2019 09:10 - 10:02
Närbusslinje 702 från Jakobacka, kl. 09:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
544 4.2.2019 08:40 - 10:02
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Stensvik, kl. 09:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 4.2.2019 08:29 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 08:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
718 4.2.2019 08:19 - 09:15
Regiontrafik, linje 718 från Nissas, kl. 08:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 4.2.2019 08:11 - 09:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 08:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66 4.2.2019 08:08 - 09:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Svedängen, kl. 08:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I P 4.2.2019 07:30 - 07:45
Närtågen: I och P , möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Dickursby. Beräknad tid: 07:27 - 07:45.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor