Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 3.2.2019 21:10 - 4.2.2019 09:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 08:17 inställd.
S
A 3.2.2019 21:10 - 4.2.2019 09:34
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:34 inställd.
S
A 3.2.2019 21:10 - 4.2.2019 09:37
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 08:37 inställd.
S
551 3.2.2019 18:12 - 4.2.2019 04:00
Linje 551 i Hagalund från plattform 1.Orsak: gatan avstängd. Plats: Hagalund. Beräknad tid: 18:03 - 04.02.2019 04:00.
S
59 3.2.2019 11:02 - 11:30
Linje 59 från Fiskehamnen , försenas. Orsak: gatan avstängd. Plats: Brädgårdsgatan. Beräknad tid: 10:30 - 11:30.
S
59 3.2.2019 10:33 - 10:50
Linje 59 från Fiskehamnen , försenas. Orsak: gatan avstängd. Plats: Brädgårdsgatan. Beräknad tid: 10:30 - 10:50.
S
4 5 3.2.2019 10:18 - 11:00
Ingen spårvagnstrafik till Skatudden. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: kl. 10:12 - 11:00.
S
4 5 3.2.2019 10:08 - 11:03
Spårvägslinjerna: 4 och 5, vänder vid i Salutorget Orsak: hinder på spåren. Plats: Skatudden. Beräknad tid: 10:03 - 11:03.
S
I 3.2.2019 09:45 - 22:46
I-tåg i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala sön 3.2 kl. 10.16 - 22.46. Orsak: banarbeten.
S
443 434 3.2.2019 07:35 - 09:24
Linjerna: 443 och 434, inställd. Orsak: gatan avstängd. Plats: Käinbyvägen. Beräknad tid: 07:24 - 09:24.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor