Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
544 18.12.2018 14:25 - 15:41
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 14:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
624 18.12.2018 14:09 - 15:25
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Lövkulla, kl. 14:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 18.12.2018 11:32 - 12:00
Spårvägslinje 1, möjliga förseningar. Orsak: tidigare störning. Plats: Pohjolankatu. Beräknad tid: 11:28 - 12:00.
S
1 18.12.2018 11:28 - 12:00
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Simcenter - Böle station - Simcenter - körs inte till Kottby. Orsak: hinder på spåren. Plats: Pohjolankatu. Beräknad tid: 11:27 - 12:00.
S
313 18.12.2018 09:59 - 16:00
Närbusslinje 313, undantagsrutt i Gruvsta, körs ej via Gruvstavägen på byggnadsarbeteområde. Orsak: gatan avstängd . Beräknad tid: 09:40 - 16:00.
S
246T 18.12.2018 09:29 - 10:33
Esbo lokaltrafik, linje 246T från Röylä, kl. 09:33 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
903K 903 18.12.2018 09:01 - 12:00
Kyrkslätt lokaltrafik, linjerna: 903 och 903K, undantagsrutt. Hilavägen körs ej. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 08:50 - 12:00.
S
82 18.12.2018 08:13 - 08:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 07:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 18.12.2018 07:41 - 08:51
Närtåget K mot Kervo, kl. 07:51 inställd.
S
903K 903 18.12.2018 07:36 - 09:34
Kyrkslätt lokaltrafik, linjerna: 903 och 903K, försenas. Orsak: gatan avstängd. Plats: Hila. Beräknad tid: 07:34 - 09:34.

Sidor

Sidor