Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
79 30.4.2018 16:36 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 16:38 inställd. Orsak: olycka.
S
623B 30.4.2018 16:05 - 17:00
Regiontrafik, linje 623B från Hagnäs, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
E 30.4.2018 15:47 - 18:57
Närtåget E mot Köklax, kl. 17:57 inställd.
S
E 30.4.2018 15:47 - 19:06
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 18:06 inställd.
S
E 30.4.2018 15:47 - 19:36
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 18:36 inställd.
S
E 30.4.2018 15:47 - 18:34
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 17:34 inställd.
S
E 30.4.2018 15:46 - 16:58
Närtåget E mot Köklax, kl. 15:58 inställd.
S
E 30.4.2018 15:46 - 17:26
Närtåget E mot Köklax, kl. 16:26 inställd.
S
E 30.4.2018 15:46 - 17:34
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 16:34 inställd.
S
E 30.4.2018 15:46 - 17:54
Närtåget E mot Köklax, kl. 16:54 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor