Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
717A 7.12.2018 16:48 - 17:32
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 16:32 inställd. Orsak: olycka.
S
4 3 7 2 7.12.2018 16:28 - 19:30
Spårvägslinjerna: 4, 2, 3 och 7, möjliga förseningar. Orsak: brist på personal. Plats: Yksittäisiä vuoroja puuttuu välistä. Beräknad tid: 16:26 - 19:30.
S
81 7.12.2018 16:09 - 17:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 16:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
562 7.12.2018 15:56 - 17:10
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717A 7.12.2018 15:55 - 17:00
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 7.12.2018 15:43 - 16:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 15:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 7.12.2018 15:31 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:08 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
88 7.12.2018 15:11 - 16:01
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hertonäs (M), kl. 15:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 7.12.2018 15:02 - 16:30
Regiontrafik, linje 841 från Söderkulla, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
841 7.12.2018 15:01 - 15:45
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor