Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 30.1.2019 16:39 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 16:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 30.1.2019 16:35 - 18:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 17:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 30.1.2019 16:34 - 17:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 16:54 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 30.1.2019 16:20 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
112 30.1.2019 16:13 - 17:06
Esbo lokaltrafik, linje 112 från Hagalund, kl. 16:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6T 6 30.1.2019 16:01 - 16:20
Spårvägslinjerna: 6, 8 och 6T, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Arabiankatu. Beräknad tid: 15:59 - 16:20.
S
94 30.1.2019 15:50 - 16:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Gårdsbackabågen, kl. 15:41 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
85 30.1.2019 15:46 - 16:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 15:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
84 30.1.2019 15:46 - 16:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 15:58 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
84 30.1.2019 15:46 - 17:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 16:19 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor