Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 3.12.2018 13:34 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 3.12.2018 13:27 - 15:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 14:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 3.12.2018 13:06 - 14:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 13:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 3.12.2018 12:46 - 13:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 12:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 3.12.2018 10:15 - 11:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 10:22 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 3.12.2018 09:21 - 10:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 09:35 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 3.12.2018 08:55 - 09:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 08:59 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 3.12.2018 08:46 - 09:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 08:52 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 3.12.2018 08:43 - 09:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 08:48 inställd. Orsak: olycka.
S
71 3.12.2018 08:39 - 09:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 08:43 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor