Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
R K N 4.3.2019 19:44 - 20:30
Närtågen: K, N och R, Också möjliga förseninsgar . Orsak: fel i järnvägssystemet . Beräknad tid: 19:42 - 20:30.
S
71 4.3.2019 16:53 - 18:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:08 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
24 4.3.2019 15:57 - 16:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 24, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Pietarinkatu . Beräknad tid: 15:55 - 16:55.
S
M2 M1 4.3.2019 15:52 - 16:00
Metro M1 och M2, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 13:11 - 16:00.
S
69 4.3.2019 15:47 - 18:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 17:45 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
532 4.3.2019 15:41 - 16:38
Esbo lokaltrafik, linje 532 från Mattby, kl. 15:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
69 4.3.2019 15:28 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 16:10 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
57 4.3.2019 15:02 - 15:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 14:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 4.3.2019 13:57 - 15:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 14:39 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
M2 M1 4.3.2019 13:30 - 16:00
Metro M1 och M2, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 13:11 - 16:00.

Sidor

Sidor