Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 27.11.2018 15:30 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 15:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 27.11.2018 15:29 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 27.11.2018 15:28 - 16:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 15:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.11.2018 15:26 - 17:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 16:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.11.2018 15:25 - 16:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 15:10 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.11.2018 14:31 - 16:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 15:58 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.11.2018 14:26 - 15:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 14:26 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 27.11.2018 14:09 - 15:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 14:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 27.11.2018 14:08 - 14:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 13:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 27.11.2018 13:58 - 14:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 13:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor