Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
7 30.1.2019 15:37 - 15:50
Spårvägslinje 7 mot Västra terminalen , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Snellmaninkatu. Beräknad tid: 15:36 - 15:50.
S
71 30.1.2019 15:32 - 16:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 15:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 30.1.2019 15:31 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 30.1.2019 15:30 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 30.1.2019 15:29 - 16:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 15:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 30.1.2019 15:29 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 30.1.2019 15:27 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 30.1.2019 15:26 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
174Z 30.1.2019 15:24 - 16:30
Regiontrafik, linje 174Z från Gesterby, kl. 15:30 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
A 30.1.2019 15:21 - 16:04
Närtåget A mot Alberga, kl. 15:04 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor