Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
322 29.1.2019 19:46 - 20:51
Regiontrafik, linje 322 från Vandaforsen, kl. 19:51 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
E 29.1.2019 19:36 - 21:27
Närtåget E mot Köklax, kl. 20:27 inställd.
S
E 29.1.2019 19:36 - 22:05
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 21:05 inställd.
S
55 29.1.2019 19:14 - 20:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 19:34 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
55 29.1.2019 18:54 - 19:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 18:54 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
79 29.1.2019 18:33 - 19:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 18:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 29.1.2019 18:33 - 20:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 19:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 29.1.2019 18:11 - 19:31
Närtåget K mot Kervo, kl. 18:31 inställd.
S
K 29.1.2019 18:11 - 19:51
Närtåget K mot Kervo, kl. 18:51 inställd.
S
K 29.1.2019 18:11 - 20:11
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 19:11 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor