Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 27.11.2018 06:56 - 07:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 06:54 inställd.
S
A 27.11.2018 06:56 - 08:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 07:17 inställd.
S
434 27.11.2018 06:42 - 07:35
Vanda lokaltrafik, linje 434 från Kivistö station, kl. 06:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 27.11.2018 06:36 - 07:44
Närtåget A mot Alberga, kl. 06:44 inställd.
S
A 27.11.2018 06:36 - 08:07
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 07:07 inställd.
S
A 27.11.2018 06:26 - 07:34
Närtåget A mot Alberga, kl. 06:34 inställd.
S
A 27.11.2018 06:26 - 07:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 06:57 inställd.
S
A 27.11.2018 06:24 - 08:00
Närtåg A, inställd. Orsak: tekniska problem. Plats: Stenhagen. Beräknad tid: 06:20 - 08:00.
S
147A 27.11.2018 06:22 - 07:09
Regiontrafik, linje 147A från Esboviken, kl. 06:09 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 9 3 10 7 2 27.11.2018 05:52 - 08:00
Spårvägslinjerna: 4, 9, 10, 2, 3 och 7, försenad. Orsak: brist på personal. Plats: Linjoilta puuttuu 1 vaunu. Beräknad tid: 05:49 - 08:00.

Sidor

Sidor

Sidor