Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
1 27.11.2018 20:39 - 21:10
Spårvägslinje 1, undantag möjliga. Orsak: hinder på spåren. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 20:38 - 21:10.
S
962 27.11.2018 19:29 - 20:26
Regiontrafik, linje 962 från Jumbo, kl. 19:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
43 27.11.2018 18:40 - 19:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Elielplatsen, kl. 18:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147A 27.11.2018 17:25 - 18:45
Regiontrafik, linje 147A från Kampen, kl. 17:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 27.11.2018 17:03 - 18:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 17:26 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 27.11.2018 16:56 - 19:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 18:06 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 27.11.2018 16:55 - 18:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 17:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 27.11.2018 16:33 - 17:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.11.2018 16:27 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 16:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 27.11.2018 16:08 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor